Bodymind Integrated Psychotherapy

Tijdens de 4-jarige opleiding Bodymind Integrated Psychotherapy heb ik de samenhang ervaren tussen het lichaam en de verschillende ontwikkelingsthema’s waar we als mensen doorheen bewegen. Ik heb kennis gemaakt met de karakterstructuren en met verschillende methoden leren werken, zoals ademwerk, bio-energetica, bodydrama, groepsdynamica en lichaamsgerichte communicatie. Daarnaast heb ik geleerd over het begrip en belang van de therapeutische relatie en over mijn persoonlijke inbreng daarin. Na het afronden van deze opleiding ben ik me meer gaan verdiepen in trauma.

Somatic Experiencing (SE)®

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.” ~Peter Levine, grondlegger SE

 

Somatic Experiencing is een vorm van lichaamsgerichte traumatherapie en een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het werken met fysieke en psychologische symptomen van stress, shock en trauma (PTSS). SE heeft de polyvagaal theorie van Stephen Porges als basis. 

 

SE richt zich op het alsnog afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop. Door onverwerkte traumatische ervaringen raakt het natuurlijke ritme, de regulatie van het zenuwstelsel, verstoord. De veerkracht neemt dan af. Dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie herstel je de van oorsprong aanwezige vitaliteit en veerkracht. In SE sessies worden de natuurlijke zelfregulerende systemen van het lichaam aangesproken o.a. door het somatisch bewustzijn te vergroten, door te vertragen, door grote ervaringen in kleine stapjes te verwerken en door het vinden van hulpbronnen.

NARM™, the NeuroAffective Relational Model

“Paradoxically, the more we try to change ourselves, the more we prevent change. On the other hand, the more we allow ourselves to fully experience who we are, the greater the possibility of change.” ~Dr. Laurence Heller, grondlegger NARM

 

NARM is een vorm van traumatherapie die zich richt op het helen van relationeel-, hechtings- en complex ontwikkelingstrauma (C-PTSS). In NARM sessies werken we met overlevingspatronen die levenslange moeilijkheden in het contact met onszelf en anderen veroorzaken. Deze vroege onbewuste patronen staan verbinding in de weg en hangen samen met allerlei psycho-biologische symptomen.

 

De patronen ontstaan rondom vijf levensthema’s die we in onze ontwikkeling allemaal tegen komen: verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie en liefde-seksualiteit. NARM legt minder nadruk op waarom iemand is zoals die is, en meer op hoe de overlevingsstijl vervormt wat diegene in het huidige moment ervaart. De hier-en-nu manier van werken is gebaseerd op ‘somatic mindfulness’ en vergroot ons vermogen tot zelfregulering. Zo creëren we meer capaciteit om aanwezig te zijn bij onszelf en bij anderen.