Sessies

 

Ik bied je een plek waar je waar mag laten zijn wat je voelt, waar je hardop kan zeggen wat tot nu toe ongezegd is gebleven en waar je kan oefenen met het maken van nieuwe bewegingen in jezelf en in het contact. Samen onderzoeken we wat je vraag is, wat je beweegt, wat je verlangt, wat je belemmert en vooral ook wat je helpt. In sommige sessies wordt er gespard, in andere ondersteund en er wordt vooral verdiept.

 

Bewuste belichaming en verbinding met onszelf en anderen ontstaat door ervaren. Ik combineer daarom top-down en bottom-up benaderingen. Een top-down benadering begint bij gedachten en emoties. Een bottom-up benadering begint bij het lichaam, het gevoelde gevoel, en de instinctieve reacties. In lichaamsgerichte sessies wordt er gepraat, en worden de signalen van het lichaam meegenomen om zo ingangen te vinden waar geen woorden voor zijn.

 

Een sessie is altijd een co-creatie. Het werkzame ingrediënt is de klik in het contact, de gebruikte methoden zijn maar voor een klein deel belangrijk laat onderzoek zien. Mensen veranderen door momenten van ontmoeting, we ontwikkelen ons wanneer we ons door een ander gezien en ontmoet voelen. Een eerste sessie of kennismakingsgesprek is bedoeld om uit te vinden of die klik er is tussen ons.

Bodymind Integrated Psychotherapy

 

Tijdens de 4-jarige opleiding Bodymind Integrated Psychotherapy heb ik de samenhang ervaren tussen het lichaam en de verschillende ontwikkelingsthema’s waar we als mensen doorheen bewegen. Ik heb kennis gemaakt met de karakterstructuren en met verschillende methoden leren werken die ik in de sessies toepas, zoals ademwerk, bio-energetica, bodydrama, groepsdynamica en lichaamsgerichte communicatie. Daarnaast heb ik geleerd over het begrip en belang van de therapeutische relatie en over mijn persoonlijke inbreng daarin. Na het afronden van deze opleiding ben ik me meer gaan verdiepen in trauma.

The NeuroAffective Relational Model (NARM™)

 

“Paradoxically, the more we try to change ourselves, the more we prevent change. On the other hand, the more we allow ourselves to fully experience who we are, the greater the possibility of change.” ~Dr. Laurence Heller, grondlegger.

 

NARM is een vorm van traumatherapie die zich richt op het helen van relationeel-, hechtings- en complex ontwikkelingstrauma (C-PTSS). In NARM sessies werken we met overlevingspatronen die levenslange moeilijkheden in het contact met onszelf en anderen veroorzaken. Deze vroege onbewuste patronen staan verbinding in de weg en hangen samen met allerlei psycho-biologische symptomen.

 

De patronen ontstaan rondom vijf levensthema’s die we in onze ontwikkeling allemaal tegen komen: verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie en liefde-seksualiteit. NARM legt minder nadruk op waarom iemand is zoals die is, en meer op hoe de overlevingsstijl vervormt wat diegene in het huidige moment ervaart. De hier-en-nu manier van werken is gebaseerd op ‘somatic mindfulness’ en vergroot ons vermogen tot zelfregulering. Zo creëren we meer capaciteit om aanwezig te zijn bij onszelf en bij anderen.

Somatic Experiencing (SE)®

 

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.” ~Peter Levine, grondlegger SE

 

Ik ben in 2019 gestart met de opleiding en ben op dit moment een Advanced Trainee. Ik verwacht de opleiding in oktober 2022 af te ronden.

 

Somatic Experiencing is een vorm van lichaamsgerichte traumatherapie en een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het werken met fysieke en psychologische symptomen van stress, shock en trauma. De natuurlijke zelfregulerende systemen van het lichaam worden hierbij aangesproken.

 

SE richt zich op het alsnog afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende gebeurtenissen en het begrijpelijk maken van gevoelens van onmacht en wanhoop. Door onverwerkte traumatische ervaringen raakt het natuurlijke ritme, de regulatie van het zenuwstelsel, verstoord. De veerkracht neemt af. Dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie herstel je de van oorsprong aanwezige vitaliteit en veerkracht.

Tarieven & vergoedingen

 

Een vrijblijvend kennismakingsgesprekje (15 min) is uiteraard mogelijk en vrij van kosten, dit kan via beeldbellen of in de sessieruimte met een kop thee erbij. De eerste sessie is een intake, deze is bedoeld om helder te krijgen wat je hulpvraag is en of we samen een traject aan willen gaan.

 

Intake: € 50. Na de intake is de prijs per sessie afhankelijk van je inkomen.

Bij een inkomen lager dan € 1200 bruto per maand: € 78

Bij een inkomen tussen € 1200 en € 2800 bruto per maand: € 88

Bij een inkomen hoger dan € 2800 bruto per maand: € 98

Zakelijk coaching tarief: € 120 (ex BTW)

 

Therapiesessies zijn vrijgesteld van BTW, coaching sessies niet. Sessies worden door de meeste verzekeraars (deels) vergoed als complementaire zorg vanuit de aanvullende verzekering, een overzicht vind je hier. Een sessie duurt 60 min. Het afzeggen van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos. Daarna breng ik het hele bedrag in rekening, behalve wanneer je vanwege Covid-19 symptomen of een plotselinge quarantaine afzegt.

Online sessies

Beeldbellen is mogelijk, mijn ervaringen hiermee zijn positief. Het kan een toegevoegde waarde hebben om een sessie in je eigen ruimte te ontvangen en ondanks dat het contact anders is dan wanneer we samen in een ruimte zijn, is het horen van elkaars stem, het zien van elkaars gezicht en het luisteren naar elkaar krachtig.