Klimaatactivisme, actieve hoop & verbindend werk

Amsterdam 18 januari 2023

 

Het werk dat ik doe gaat over het terug vinden van verbinding daar waar het verloren is gegaan. Verbinding met onze emoties, met onze lichaamssignalen en impulsen, met dat wat belangrijk is voor ons, met ons vermogen om in contact te zijn met onszelf en met de ander. Mijn werk gaat ook over de onderlinge verbondenheid met niet-menselijk leven. De door de mens veroorzaakte klimaatcrisis laat zien dat mensen zich kunnen gedragen op manieren waaruit spreekt dat ze uit contact zijn met het onderlinge gerelateerde dat er wel degelijk is.

 

Om de uitdagingen van de existentiële crisis te navigeren hebben we emotionele en stressregulatie skills nodig.

We hebben te leren om de dreiging niet te vermijden door ervoor te vluchten.

We hebben te leren om in onze pogingen te verdwijnen te erkennen dat we echt hier zijn en dat dat ook pijn doet.

We hebben te leren om onze bevroren emoties en lichamelijke reacties te laten smelten zodat we meer gaan voelen.

We hebben te leren om onszelf toe te staan bang te zijn voor dat wat er gaat gebeuren en hierin grond en draagkracht te vinden.

We hebben te leren om onszelf toe te staan te rouwen over dat wat dood gaat en niet meer terug komt.

We hebben te leren om onze boosheid die ontvlamt als we geconfronteerd worden met ongemakkelijke waarheden in beheer te nemen.

We hebben te leren uitreiken en onze ontreddering te delen met anderen zodat we er niet langer alleen mee hoeven zijn.

We hebben te leren om alle onrust en stress om te zetten in beweging en verbinding om zo ons vuur voor het leven te laten vlammen. Iedereen kan bewegingsmaker zijn en heeft de mogelijkheid om verandering in te zetten. Iets doen helpt. En samen iets doen helpt nog beter.

 

Ik begeleid graag mensen die hierin zoekend zijn. Ook begeleid ik graag (klimaat)activisten, zowel een-op-een als in groepen. Ik ondersteun groepen die door intense acties heen bewegen in het vinden van veerkracht, ik geef trainingen en workshops over stress- en emotie regulatie, ik creëer veilige ruimtes waarin de verschillende vormen van rouw gedeeld kunnen worden en waarin we ook op zoek gaan naar bewegingsruimte, dankbaarheid en zingeving. Ik vind inspiratie in Active Hope en The Work That Reconnects (Joanna Macy).

 

Sinds 2019 doe ik regelmatig mee aan de acties van burgerbeweging Extinction Rebellion. Actie voeren en mezelf uitspreken doet mij goed. Mijn rouwproces over het verlies aan natuur, het verlies van het idee van veiligheid en mijn boosheid over het onrecht waarmee de klimaatcrisis samenhangt krijgt meer grond. Leren over de complexiteit brengt meer nuances. De golven emoties die mijn betrokkenheid tonen leer ik te surfen. Ik voel me meer dan ooit een deel van het geheel en in staat om mijn plek in te nemen.

 

“Active Hope is about finding, and offering, our best response when facing concerns about our world situation. Active Hope is about becoming active participants in bringing about what we hope for. Active Hope is waking up to the beauty of life on whose behalf we can act. We belong to this world and we are here to play our part.” (van de website Active Hope)